Retourneren


Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Na goede ontvangst van de goederen zullen wij het volledige aankoopbedrag (inclusief evt. leveringskosten) binnen 14 dagen aan u terugbetalen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons schriftelijk (per post of e-mail) of via het retourformulier hiernaast, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht naar ons te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten onverwijld van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Retourneren

  1. Bij aflevering van het meubilair, zowel nieuw als gebruikt, dient de koper direct na ontvangst deze zaken te controleren. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient dit te worden aangegeven op de pakbon en/of factuur.
  2. Als onder art. 1 genoemde defecten niet aangegeven kunnen worden dient de koper binnen 24 uur Dutch Originals/Gebroeders van der Stroom hierover te informeren.
  3. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
  4. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst aan Dutch Originals/Gebroeders van der Stroom te worden gemeld.