Gispen 1401

Wim Rietveld – Richard Hutten

In the early 1950s, Wim Rietveld designed a number of products for Gispen: the 1401 armchair and the 116 chair. A few years later, André Cordemeyer created some variations for these models during his time at Gispen. Now, Richard Hutten, Dutch Originals’ current art director, presents his continuation on these renowned designs.

 

Begin jaren vijftig ontwierp Wim Rietveld een aantal producten voor de firma Gispen: de 1401 fauteuil en de 116 stoel. Een paar jaar later ontwierp André Cordemeyer in zijn Gispentijd hierop een aantal varianten. Nu geeft Richard Hutten, Dutch Originals’ huidige art director, hier een vervolg aan.

For the 116 chair,  Hutten was inspired by Rietveld’s creations. Wim Rietveld was also the first to design the 1401 armchair. Cordemeyer then adapted this model and named it the 1407 armchair. In his recent design process, Hutten took Rietveld’s 1401 as a starting point and kept some of Cordemeyer’s changes. During this process, Hutten dissected the old designs with surgical precision. His detailed adjustments provide improvements in comfort.

 

Voor de 116 stoel liet Hutten zich inspireren door de ontwerpen van Rietveld. Ook de 1401 fauteuil ontwierp Wim Rietveld als eerste. Cordemeyer paste dit ontwerp vervolgens aan en noemde deze de 1407 fauteuil. Hutten nam in zijn recente proces Rietvelds 1401 als uitgangspunt en hield daarbij ook een deel van Cordemeyers veranderingen aan. Tijdens dit proces ontleedde Hutten de oude ontwerpen met chirurgische precisie. Zijn aanpassingen op detailniveau zorgen voor verbeteringen op gebied van comfort.

The iconic colour Gispen Grijs (“Gispen Grey”) has also made a comeback with a central role in Hutten’s new designs. This Gispen Grijs runs like a common thread through Hutten’s new Gispen Today collection, which is available in a wide range of colours and materials. This reintroduction delivers a fresh look with a nod to the past.

 

Hierbij is ook Gispen Grijs weer terug, met – net als toen – een centrale rol in Huttens nieuwe ontwerpen. Dit Gispen Grijs verbindt Huttens nieuwe Gispen Today lijn, die in een breed scala aan kleuren en materialen beschikbaar is. Deze herintroductie zorgt voor een frisse blik met een knipoog naar vroeger.

Dutch Originals

Dutch Originals is a label house which releases leading Dutch design furniture, both industrial classics and modern re-designs. The furniture released by Dutch Originals is of the highest quality, timeless and authentic, and is assembled in the Netherlands.

The current labels are Gispen Classics and Gispen Today.

 

Dutch Originals

Dutch Originals is een labelhuis dat toonaangevende Nederlandse designmeubels uitbrengt; van klassiekers tot moderne re-designs en van gevestigde namen tot nieuwe talenten. Dutch Originals’ meubels zijn kwalitatief, tijdloos en authentiek en worden in Nederland geassembleerd. De huidige labels zijn Gispen Classics en Gispen Today.