Proclaimer

Gebroeders van der Stroom B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van deze webshop. Wij doen er alles aan de webshop actueel en juist te houden. Aan de informatie in deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend.

Reageren
Komt u toch iets tegen dat niet correct en/of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Het geeft ons de gelegenheid dit te herstellen. U kunt uw bericht sturen naar info@dutchoriginals.com
Wij zullen uw melding in behandeling nemen en eventuele actie ondernemen.

Vertrouwelijk
Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoongegevens.